Καλέστε στο 1135 για μεταφορά και στέγαση όσοι έχετε πρόβλημα από τις πυρκαγιές…