Εἶναι Ἑλληνὶδα! Εἶναι 27 ἐτῶν. Εἶναι πανὲμορφη. Εἶναι τυφλὴ καὶ εἶναι ΧΡΥΣΗ Ὀλυμπιονὶκης…

Πρὸκειται γιὰ τὴν Ἀναστασὶα Παγῶνη, ἡ ὁποῖα γεννὴθηκε καὶ μεγὰλωσε στὸ Λὸνγκ Ἂιλαντ τῶν ΗΠΑ. Κὸρη τοῦ Πὲτρου Παγῶνη καὶ τῆς Στέισυ.

Ἀπό τις 26 Αὐγοῦστου ἡ Ἀναστασία Παγῶνη εἶναι ἡ Χρυσή Ὀλυμπιονίκης τῶν 400μ. ἐλεύθερο τῆς κατηγορίας S11 τῶν Παραολυμπιακῶν Ἀγῶνων τοῦ Τόκυο, καθῶς τερμάτισε πρῶτη μὲ διαφορά μεγαλύτερη τῶν 10 δευτερολέπτων ἀπό τὴ δεύτερη τοῦ τελικοῦ, τὴν Ὀλλανδή Λιεσέτ Μπράινσμα, μὲ χρὸνο 4:54.49, τὸ ὀποῖο ἀποτελεῖ καὶ νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ἡ Ἑλληνοαμερικανίδα κολυμβήτρια ἦταν ἦδη ἡ κάτοχος τῆς κορυφαῖας ἐπίδοσης ὂλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἀπλῶς βελτίωσε τὸν δικό της χρόνο.

Εἶναι χαρὰ μου που ἡ Ἀναστασὶα εἶναι ἐδῶ καὶ μῆνες διαδικτυακὴ μου φὶλη στὴν πλατφὸρμα του τικ-τοκ ὃπου ἀνὲβασε βὶντεο ἀπὸ τὴν Ἰαπωνὶα, μὴν μπορῶντας νὰ κρὺψει τὴ χαρὰ της γιὰ τὴν ἐπιτυχὶα της.

Ἓχασε τὴν ὂρασὴ της στα 17 της χρὸνια περὶπου. Αὐτὸ τὴν ἒκανε νὰ σκὲφτεται συχνὰ τὴν αὐτοκτονὶα. Οἱ γονεῖς της ἒδωσαν πραγματικὴ μὰχη καὶ σῆμερα εἶναι ἓνα κορὶτσι γεμᾶτο ζωντὰνια, ὂρεξη γιὰ ζωῆ καὶ… πολλὰ μετὰλλια. Μπορεῖ νὰ μὴν ασχολὴθηκε μὲ τὴ μεγὰλη της ἂγὰπη ποὺ εἶναι τὸ ποδὸσφαιρο, ἀλλὰ βρῆκε τὸν τρὸπο, ἀγωνιζὸμενη μὲ τὰ χρὼματα τῶν ΗΠΑ, νὰ κὰνει ὑπερὴφανους ἀμερικανοὺς καὶ Ἓλληνες. Μὰ κυρὶως νὰ κὰνει ὑπερὴφανους τοὺς γονεῖς της καὶ τὸν ἀδελφὸ της!

Πᾶντα ἐπιτυχὶες νὰ ἒχει καὶ πᾶντα ν’ ἀνεβαῖνει στὸ ὑψηλὸτερο σκαλὶ τοῦ βὰθρου, ἂν κι ἒχει καταφὲρει νὰ βρὶσκεται στὸ ὑψηλὸτερο σκαλὶ τοῦ βὰθρου τῆς καρδιᾶς μας!