Σχόλιο Καταχανά: Οπως φαίνεται, μια χαρά το πάει ο (κάθε άλλο παρά Σεβασμιότατος) Δημήτριος Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Σε λίγο ούτε το θυμιατό δεν πρόκειται να μείνει κοντά του… Οπως και η προηγούμενη ανάλογη ανοιχτή επιστολή, έτσι κι αυτή έχει παρελθούσα ημερομηνία, αλλά αυτό δεν την κάνει λιγότερο σημαντική. Μήπως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο καταιγισμού ανάλογων επιστολών στις οικείες μητροπόλεις;


γράφει η Συλβάνα Δεπούντη

ΠΡΟΣ τον κ. Δημήτριο Αργυρό τον ΦΕΡΟΜΕΝΟ ως Μητροπολήτη ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κεφαλονιά, 26 Ιουνίου 2021

Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη

Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας

Όσιος Ανθίων

Άγιος Δαβίδ ο νέος Οσιομάρτυρας

Άγιοι Θεράπων, Μακάριος, Μάρκιος και Μαρκία

Άγιος Διονύσιος Αρχιεπίσκοπος Σουζδαλίας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: «[…] 9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. […]». Είτε προσκυνήσει κανείς το Θηρίο είτε λάβει κανείς το χάραγμα του, προδίδει τον Χριστό και … η κόλαση είναι αιώνια…


Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του

Αγίου Πνεύματος.

΄

Εισαγωγή.

Κατά τό έγκυρον λεξικόν των Liddell-Scott, ΤΑ΄, σελ. 352, Άποτειχίζω σημαίνει κλείω η χωρίζω διά τείχους (σ.σ. – ένας τείχος ΕΓΚΥΡΗΣ και ΣΩΤΗΡΙΑΣ πνευματικής ανοσίας), α) πρός οχύρωσιν, β) πρός αποκλεισμόν, γ) ανεγείρω μεσότειχον, τοίχον πρός διαχωρισμόν, δ)εγείρω οχυρώματα.

Κατά την αγιοπατερική δε, διδασκαλία, η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ είναι η ενδεδειγμένη στάση του Χριστιανού [Ορθόδοξου] απέναντι στην όποια αίρεση που δύναται να εισχωρήσει στην Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Βλ.: ΙΕ’/15ο Κανόνα της Α-Β Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως και άλλοι πολλοί, στον Ιερό Πηδάλιον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, όπως και τις σχετικές μελέτες στο https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/04/3.html ]

Ο εκκλησιαστικός όρος Αποτειχίζω σημαίνει, λοιπόν, οχυρώνω και αποτειχίζομαι, οχυρώνομαι. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει έξοδο κάποιου από τον περιχαρακωμένο χώρο και μάλιστα έξοδο από την Εκκλησία!

Εσκεμμένα οι οικουμενιστές ψευδοδιδάσκαλοι διαδίδουν, από τα ΜΜΕ και από άμβωνος, την ψυχοκτόνα άποψη ότι ο εκκλησιαστικός όρος ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ είναι η αποξένωση και ο αποχωρισμός από την Εκκλησία (!!!), ΑΝΤΙΘΕΤΑ, δηλαδή, από την Διδασκαλία των Αγίων Πατέρων που σύσσωμοι την ΑΠΑΙΤΟΥΝ ως προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να παραμείνει στην ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ (να διατηρεί το βάπτισμα και, κατά περίπτωση, την χειροτονία και κατ’ επέκταση την ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ). Δηλαδή, Αποτείχιση είναι η περιχαράκωση, οχύρωση, και προστασία των χριστιανών πίσω και μέσα από τα Τείχη της Εκκλησίας, του Χριστού και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ώστε να αντιμετωπίζουν τις αιρέσεις και να προστατεύονται από τους αιρετικούς και τους αλλόδοξους. Οι αιρετικοί με διάφορα ψευτοθεολογικά πονηρά προσχήματα, γιατί δήθεν δεν τηρεί η Εκκλησία του Χριστού όλους τους κανόνες ενώ αυτοί τους τηρούν υποτίθεται, φεύγουν στην ουσία από την ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ Εκκλησία του Χριστού καθώς την διαστρεβλώνουν δογματικά ή ιδρύουν εκκλησίες του διαβόλου για ιδιοτελείς σκοπούς και συμφέροντα, από αγάπη στον χρυσό και όχι στον Χριστό και στον πλησίον.

Η παρούσα ανοικτή επιστολή συντάσσεται:

5 χρόνια μετά από την ΠΡΩΔΟΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ του Κολυμπαρίου, στα Χανιά της Κρήτης, 16 – 27/06/2016, όπου ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ και ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, που σας καθιστά και εσάς και το ποίμνιο σας επίσημα μέλη του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΤΩΝ εκκλησιών» (στην ουσία των αιρέσεων!)

4,5 χρόνια μετά από την ντε φάκτο ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗΣ διακοπής – 25/12/2016 – της εμού κοινωνίας με εσάς και τους υπόλοιπους μισθωτούς ψευδοποιμένες:

ως μεν, άλλοι ΑΡΓΥΡΟλάτρες «ιούδες», τρισχειρότεροι του πρωτοτύπου λόγω της παντελής απουσίας έστω και της ΜΕΤΑΜΕΛΙΑΣ (εκ των μέχρι σήμερον γενοκτόνων αποτελεσμάτων), που να τους οδηγούσε, έστω, στο απονενοημένο διάβημα σαν ομολογία της προδοσίας Χριστού προς νουθεσία του ποιμνίου`

και

ως δε, ΨΕΥΔΟΡΚΟΙ υπάλληλοι της Οικουμενιστικής διοικούσας «εκκλησίας» της Ελλάδος (παραβιάζετε κατάφορα και σύσσωμοι το Α3, Παρ. 1. Του Β’ Τμήματος – Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας -, του Α’ Μέρους του Συντάγματος: (οι υπογραμμίσεις είναι της υποφαινόμενης) «ΤMHMA Β’

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Άρθρο 3

1.Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Εκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Xριστού· ΤΗΡΕΙ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΑ, όπως εκείνες, ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη Διαρκή Iερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ’ (29) Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2.Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Kράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3.Το κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. H επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη.»)

3,5 χρόνια μετά από την Α’ Επιστολή Αποτειχίσεως που εστάλη προς εσάς στις 11/12/2017, τόσο ηλεκτρονικά όσο και δια του ταχυδρομείου, ως συστημένο και ουδεμία απάντηση έλαβε.

(Η επιστολή είχε σταλεί τότε τουλάχιστον σε ένα τοπικό ειδησεογραφικά ιστολόγιο, στο Inkefalonia, που δεν συμφώνησε επουδενή να την δημοσιεύσουν, προς ενημέρωση των αναγνωστών.)

Είμαι βέβαιη ότι αν θα είχατε αντιληφθεί, στο κείμενο της Α’ επιστολής μου, την

παραμικρή δογματική ολίσθηση, οι, κατά τα άλλα, στέρεες θεολογικές σας

ΓΝΩΣΕΙΣ (Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (1986-1991), στο Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, με εξειδίκευση στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη και ακολούθως ανηγορεύθη Διδάκτωρ της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Επίσης έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκκλησιαστική Ιστορία (Pontificio Istituto Orientale). Έλαβε επίσης πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. http://www.ecclesia.gr/greek/Dioceses/Dioceses.asp?mitra_id=35 ), δεν θα σας επέτρεπαν να εγκαταλείψετε κανένα λογικό πρόβατο χωρίς μια, έστω, προσπάθεια επαναφοράς αυτού στο «μαντρί», εκτός εάν είτε οι γνώσεις που διακατέχετε είναι αλλότριες είτε αλλότρια είναι η ίδια η Πίστη σας.

Λουκ. 15,4-6 « τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως οὗ εὕρῃ αὐτό; καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς· συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.»

Λουκ. 15,4-6 “Ποιός άνθρωπος από σας, εάν έχη εκατόν πρόβατα και χάση ένα από αυτά, δεν αφίνει τα ενενήντα εννέα μόνα των εις ερημικόν μέρος και πηγαίνει εις αναζήτησιν του χαμένου, έως ότου το εύρη; Και αφού το εύρη δεν κτυπά, αλλά το βάζει γεμάτος χαράν επάνω στους ώμους του. Και αφού έλθη στο σπίτι του, προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονας και τους λέγει· Χαρήτε και σεις μαζή μου, διότι ευρήκα το χαμένο πρόβατό μου.» (https://orthodoxoiorizontes.gr/Kainh_Diathikh/Kata_Loukan_Euaggelio/Kata_Loukan_Euaggelio_kef.15.htm#H_parabolh_tou_luxnariou )

Ιω. 10,1 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·

Ιω. 10,1 Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που δεν εισέρχεται εις την μάντραν των προβάτων από την θύραν, αλλά ανεβαίνει και πηδά, δια να μη τον αντιληφθούν, από άλλο μέρος, είναι κλέπτης και ληστής”. (Εκείνος που γίνεται ποιμήν των λογικών προβάτων αναξίως και παρανόμως, είναι ιερόσυλος εκμεταλλευτής και των πιστών και της Εκκλησίας).

Εκ των πεπραγμένων σας:

ο διαρκές και εκ πεποιθήσεως εναγκαλισμός σας με τους εχθρούς του Τριαδικού Θεού, δια της πληθωρικής αποδοχής των αποφάσεων της ΜΙΑΡΑΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ Κρήτης, και

Η εκκωφαντική σιωπή προς απάντηση μου, δει «Η σιωπή δοκεί συναινήν» – αποδεικνύεται το δεύτερο, δηλαδή, το ότι, απλά, ΕΧΕΤΕ, πλέον, ΑΛΛΗ ΠΙΣΤΗ!

(http://www.elliniki-gnomi.eu/o-mitropolitis-kefallinias-dimitrios-sto-ikoumeniko-patriarchio/ )

κ. Δημήτριε Αργυρέ,

Σας απευθύνω, λοιπόν, μια δεύτερη ομολογιακή επιστολή αποτειχίσεως, στα πλαίσια του «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος» (Προς Τίτον επιστολή Παύλου, 3, 10-11), μέσα και από το πρίσμα των εσχατολογικών μεν, προφητευμένων δέ και οδυνηρών γεγονότων του χαράγματος του Θηρίου, που μας επιβάλλονται σήμερα από τις δυνάμεις του σκότους, με τις οποίες βρίσκεστε σε αγαστή συνεργασία και εσείς, αλλά εμμέσως και όσοι παραμείνουν σε κοινωνία μαζί σας!

Αποκάλυψη 13, «16 ΚΑΙ ΕΚΑΜΝΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΝΑ ΛΑΒΩΣΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ

17 ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΜΗΔΕΙΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗ Η ΝΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ Η ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ» https://www.patmosislandinfo.gr/apocalypse/text/13.htm

Αυτό συμβαίνει για τις αμαρτίες μας αλλά, πολύ περισσότερο, ένεκα της μεγάλης αποστασίας που έχει επέλθει δια των αιρετικοτάτων αποφάσεων της Μιαράς ψευδοσυνόδου Κρήτης, πέντε ολόκληρα χρόνια πριν. (https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_23.html )

[Επιγραμματικά, από https://www.ekklisiaonline.gr/ekklisiaonline/381-ke-2016-konstantinoupolis-ke-kolybari/?fbclid=IwAR1gEkkjb7rYuqDP45ZRo-WjqkfFn4DvUtf45ZRXyF7RQqyR_vi9JL7_RYE (παρόλο που είναι «συστημικό» ιστολόγιο) ότι :

«[…] Πρῶτον, ἀμνηστεύθηκαν ὅλοι οἱ καταδικασθέντες ἀπό προηγούμενες Οἰκουμενικές Συνόδους αἱρετικοί (Ὄχι μονάχα δέν καταδικάστηκαν γιά μιά φορά ακόμη, ἀλλά τοὐναντίον παρακάθησαν στίς ἐργασίες τῆς συνόδου ὡς ἐπίσημοι προσκεκλημένοι).

Δεύτερον, ἀναγνωρίσθηκε καί χαιρετίστηκε μέ ἐπαίνους τό δῆθεν ἔργο τοῦ λεγόμενου ΠΣΕ, τῆς κουρελοῦς τοῦ διαβόλου κατά τόν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιο.

Τρίτον, ἀκυρώθηκαν ὁλόκληρα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (ἀναγνωρίσθηκαν οἱ αἱρετικοί ὡς τάχα ἐκκλησίες.)

Τέταρτον, καταπατήθηκαν καί περιφρονήθηκαν πλεἰστοι ὅσοι Ἰεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας( συμπροσευχή με αιρετικούς ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς στό Κολυμπάρι, ἀναγνώριση μυστηρίων σέ αἱρετικούς, ἀπελευθέρωση μεικτῶν γάμων κ.α.. […]]»

Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης και του ΠΣΕ/Μασονία/CIA et Co. etc. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ, λοιπόν, την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που για δεκαετίες προέλαυνε και με την δική σας συναίνεση, ανοχή και στήριξη. [«Βγαίνει σήμερα ἀληθινός ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστίνος που σε κήρυγμά του ὃταν ἦταν Ἱεροκήρυκας στην Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, εἶχε ἀποκαλύψει ὃτι «για να γίνει κανείς σήμερα (για τότε, περί το 1960) ἐπίσκοπος, δεν μπορεῖ να γίνει, παρά μόνο ἂν περάσει τα σκαλοπάτια τῆς μασονίας ἢ ἂν σιωπᾶ και δεν τους πολεμεῖ (τους μασόνους)». https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/e-2016-73.html ]

Σημαντικό ρόλο στην διάδοση της Νέας εκκλησιαστικής πραγματικότητας έχουν παίξει, ως συνήθως και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως και στην περίπτωση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται εδώ και 15 μήνες, παγκοσμίως, με αφορμή την τεχνητή πανδημία, εξαπολύουν την προπαγάνδα κατ’ επιταγήν των εκάστοτε χορηγών. Έτσι το αναγνωστικό κοινό και οι ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΙ υπό εσάς θρησκευόμενοι εξοικειώθηκαν με την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ δια του… μιθριδατισμού:

Α. προΠΣΕυδοσυνοδικά, δηλαδή πριν το 2016: https://ekefalonia.gr/akrivos-prin-apo-enteka-chronia-oi-agioi-fanentes-sti-sami/argostoli-eikones-video

Αριστερά, στην άνω φωτογραφία, διακρίνεται η παρουσία του παπικού κληρικού.

Ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος που προσευχήθηκε μόνο μαζί με αιρετικούς να αφορίζεται, αν όμως τους επέτρεψε να κάνουν κάτι ως κληρικοί, να καθαιρείται.

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/27711-me-lamprotita-kai-parousia-orthodokson-iereon-o-eortasmos-tou-agiou-nikolaou-stin-katholiki-ekklisia-sto-argostoli-eikones-video

Β. ΜετάΠΣΕυδοσυνοδικά, δηλαδή μετά την ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ από την Οικουμενιστική «εκκλησία» της Ελλάδος:

Για την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ διακοπή της κοινωνίας με τους αιρετικούς ΜΕΤΑ από την συνοδική θέσπιση της αιρέσεως, μας νουθετεί ο Πανόσιος Θεόδωρος Στουδίτης στην: «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΘ΄. Θεοφίλω ηγουμένω.

Αυτά λοιπόν με την δική σου συμφωνία θεώρησα αναγκαίο να υπενθυμίσω στην πατρότητα σου. Όπως γνωρίζεις υπάρχει αίρεσις.

Φεύγε από την αίρεση και τους αιρετικούς, μην έχεις καμιά εκκλησιαστική κοινωνία, ούτε να μνημονεύεις κάποιον από αυτούς στήν Θεία Λειτουργία.

Διότι υπάρχουν φοβεροί κανόνες, οι οποίοι απειλούν με μεγάλες ποινές αυτούς που συγκαταβαίνουν προς τους αιρετικούς ακόμη και μέχρι του σημείου της κοινής συνεστιάσεως.

Εάν όμως απορήσει η οσιότης σου, πώς αυτό δέν σου το αναφέραμε πριν από την λεηλασία της μονής, αλλά απεναντίας καί εμείς στην μονή του Στουδίου εμνημονεύαμε τους Επισκόπους της Κωνσταντινουπόλεως, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι εμνημονεύαμε τότε που δεν είχε γίνει Σύνοδος, ούτε είχε Συνοδικώς εκφωνηθεί το πονηρό δόγμα και ανάθεμα.

Καί πρίν υπάρξει αυτή η ξεκάθαρη ομολογία καί αποδοχή της Αιρέσεως από τους Επισκόπους δέν ήταν ασφαλές να αποκόπουμε τελείως από τους παράνομους αλλά μόνον να αποφεύγουμε την φανερή και δημόσια εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς, να τους μνημονεύουμε δε κατά οικονομία άχρι καιρού.

Από την ώρα όμως που έγινε φανερή και ξεκάθαρη η αιρετική ασέβεια και κατοχυρώθηκε Συνοδικώς, πρέπει και εσύ και όλοι οι Ορθόδοξοι να αποφύγετε με παρρησία κάθε εκκλησιαστική επικοινωνία με τους κακόδοξους και να μη μνημονεύετε κάποιον από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην Σύνοδο, ή είναι ομόφρονες με τις αποφάσεις της.

Διότι εσύ που αληθώς φέρεις το όνομα του Θεόφιλου είναι δίκαιο και με αυτόν τον τρόπον να αγαπάς τον Θεό.

Επειδή ο Ιερός Χρυσόστομος εχθρούς του Θεού δεν εχαρακτήριζε μόνον του αιρετικούς, αλλά και όσους είχαν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους …

Αν το μοναχικό τάγμα δεν θεωρήσει ως άχρηστα τα μοναστήρια λέγω και ό,τι υπάρχει σε αυτά, πώς ο λαϊκός θα καταφρονήσει γυναίκα, τέκνα και των άλλων;»

κ. Δημήτριε Αργυρέ,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ιερέας Χαριτώνεται όταν ορθοτομεί τον λόγο της του Χριστού Αληθείας. Αυτό που νομιμοποιεί τον Επίσκοπο δεν είναι ο Επισκοπικός θρόνος από μόνο του, αλλά μόνον εφόσον ο Επίσκοπος είναι και «τρόπων μέτοχος».

Αυτό που μας κάνει όλους «επομένους τοις Αγίοις Πατράσι» δεν είναι το όνομα του Αγίου που παίρνουμε κατά την βάπτιση, την κουρά ή την χειροτονία, αλλά η μίμησις του ζήλου και της ομολογίας των. Αυτό που κάνει ευλαβή τον κάθε πιστό δεν είναι η απροϋπόθετη υπακοή σε κάποιον Παπικού τύπου «αλάθητο» Επίσκοπο, αλλά η όντως απροϋπόθετη υπακοή στον μοναδικό, και όντως αλάθητο και όντως Δεσπότη, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Και αυτό που μας κάνει όλους Χριστιανούς, μέλη της Εκκλησίας και Σώμα Χριστού δεν είναι η ιεραρχία από μόνη της, αλλά η μέθεξη κληρικών, μοναχών και λαϊκών, στην ενότητα της ακριβούς ομολογίας των δι΄ αποκαλύψεως αληθειών, δηλαδή της Ορθοδόξου Πίστεως. Οι ελάχιστες παρεκκλίσεις από αυτήν την ομολογιακή ενότητα (σχίσματα, αιρέσεις, κακοδοξίες, καινοτομίες, κακοπραξίες, κοκ), καθώς και τα ανθρωπογενή μεταφυσικά αποκυήματα (λοιπές θρησκείες) είναι πλάνες του Πονηρού και οδηγούν μετά βεβαιότητος στην αιώνια απώλεια. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να «Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας ἣν παρελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ διαβόλου· ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλιπῆ τὴν κεκηρυγμένην ὀρθόδοξον πίστιν».

Για να μετέχετε όμως είς την ενότητα της ομολογίας (Εκκλησία), ώστε να είστε «επόμενος τοις Αγίοις Πατράσι», «τρόπων μέτοχος», μέλος της Εκκλησίας και Σώμα Χριστού, έπρεπε να έχετε κάνει προ πολλού κάποια πράγματα αυτονόητα για ποιμένα και δη αρχιερέα.

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει την πιο ύπουλη και πιο επικίνδυνη αίρεση της Ιστορίας, η οποία έχει αλώσει την ιεραρχία μας, την εδώ και δεκαετίες κατεγνωσμένη ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του Οικουμενισμού.

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει την συμμετοχή μας στο εκτελεστικό όργανο του Οικουμενισμού, το ΠΣΕ. Έπρεπε να ενημερώνατε διαρκώς το ποίμνιο για τις δόλιες συγκρητιστικές διδασκαλίες του Οικουμενισμού.

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει τις ανεκδιήγητες «μετα-Πατερικές» κακοδοξίες που είχαν πλημμυρίσει και πριν το Κολυμπάρι, το 2016, την διάνοια του ποιμνίου που, συνεπώς, έχανε σταδιακά την επαφή με την Αλήθεια του Χριστού.

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει την δυτικόφερτη Επισκοποκεντρική αίρεση η οποία προσελκύει και πλανά τους υπερηφάνους Ψευδεπισκόπους, και κατά την οποία, «όπου Επίσκοπος εκεί και Εκκλησία απροϋπόθετα», ακόμη δηλαδή και όταν κακοδοξεί!

ΔΕΝ πράξατε ποτέ, τίποτε από τα ανωτέρω για να προστατεύσετε το ποίμνιό σας από τις πάμπολες αιρετικές παγίδες απωλείας των ημερών μας!

Έπρεπε επίσης να είχατε ελέγξει πολύ αυστηρά, εξαιρετικά βλασφήμους και αιρετικούς και δεί «αρχιερείς», όταν αυτοί εκτρέποντο πέραν κάθε ανεκτού ορίου, όπως:

τον Οικ. Πατ. κ. Βαρθολομαίο ο οποίος ήδη από το 1994 εκήρυττε ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας[3], αποτασσόμενος το πιο θεμελιώδες σωτηριολογικό δόγμα ότι «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ»(κατά Ιωάννης ΙΔ/14, 6),

τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Στυλιανό ο οποίος ήδη από το 1988 εκήρυττε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εγεννήθη ατελής και αμαρτωλός («Φωνή της Ορθοδοξίας», Τόμος 9, Νο 12, Τεύχος 108, Δεκέμβρος 1988),

τον Σεβ. Μητ. Γερμανίας κ. Αυγουστίνο ο οποίος «μυρώνεται» πνεύμα Εωσφορικό από Παπικούς («Ημέρα του Οικουμενισμού», Τρίερ, Γερμανία, 5η Μαΐου 2012),

τον Σεβ. Μητ. Ελσίνκι κ. Αμβρόσιο με τις από Ιερού Βήματος συμπροσευχές του με την νυμφευμένη λεσβία «επίσκοπο» των Λουθηρανών (Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἑλσίνκι, 1η Μαρτίου 2015, κατά την Θεία Λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας, προσεκάλεσε στο Ιερό Βήμα για συμπροσευχή την νυμφευμένη λεσβία «επίσκοπο» των αιρετικών Λουθηρανών, Irja Askola),

τον Σεβ. Μητ. Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο, ο οποίος καλεί αμετανοήτους και αναθεματισμένους Μονοφυσίτες να βεβηλώνουν την Αγία Τράπεζα (Κατά την 24η Σεπτεμβρίου 2014, ο Σεβ. Μητ. Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος οδήγησε δια της Ωραίας Πύλης τον ψευδο-Πατριάρχη των αιρετικών Μονοφυσιτών Αρμενίων κ. Αράμ, στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπου και ο αιρετικός την προσεκύνησε).

τον Μητ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο που παρέδιδε Ιερούς Ναούς είς χείρας Παπικών και συμπροσεύχεταί με αιρετικούς (Κατά την 9η Μαρτίου 2017, το Ορθόδοξο Κέντρο Πατερικών Μελετών «Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός», κατέθεσε μήνυση κατά του Σεβ. Μητ. κ. Χρυσοστόμου για σωρεία Ιεροκανονικών παραβάσεων).

Τον τότε Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος που διαλαλούσε ότι οι παπικοί είναι σχισματικοί κατά την επίσημη θέση της Εκκλησίας και αιρετικοί κατ’ αυτόν!!! (ενδεικτικά: Μάϊο 2017 «Ο Καθολικός, είτε μας αρέσει, είτε όχι, από την Διοικούσα Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως Σχισματικός!» https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/ekklisia-tis-ellados/5422775_o-ambrosios-kalabryton-aparadektos-o-papas-prosopika-pisteyo )

… Και ο θλιβερός κατάλογος της Αποστασίας των «Επισκόπων» μας είναι ατελείωτος…

Καίτοι ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, όχι μόνο δεν ελέγξατε κανέναν Χριστομάχο αλλά και συνταχθήκαντε, ζηλότυπα, με αυτούς, παρασύροντας το ποίμνιο (που έχετε, κατά τα άλλα, ιερά υποχρέωση να οδηγήσετε στο Χριστό), στην αιώνια ΑΠΩΛΕΙΑ!

Κατά συνέπεια, δηλώνω ξανά, σε μία χρονική στιγμή και συγκυρία που το ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ποίμνιο οσφραίνεται την πνευματική πορνεία που επικρατεί στην διοικούσα «εκκλησία» της Ελλάδος, αλλά λόγω της παντελής έλλειψης κατήχησης δεν είναι σε θέση να δώσει την κατάλληλη ερμηνία, ότι

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΙΚΑ ἀπό σας

καὶ δὲν ἔχω καμμία κοινωνία μαζί σας ή τους υφιστάμενούς σας και όσους σας ακολουθούν, βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και των δια λόγων ή έργων νουθεσιών όλων των Αγίων, στον αγώνα τους υπέρ της Σεπτής Πίστης ημών. (Σχετική Μελέτη σε τέσσερα μέρη στο https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/ )

Ενδεικτικά, παραθέτω:

«Δὲν ξέρετε ὅτι εἶσθε ναὸς (κατοικητήριο) τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατοικεῖ σὲ σᾶς; Ἐὰν κάποιος φθείρει (καταστρέφει) τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, θὰ καταστρέψει αὐτὸν ὁ Θεός. Διότι ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιος, καὶ ὁ ναὸς αὐτὸς εἶσθε σεῖς». (Β’Κορ.16-17)π0

Από την ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχη Τύχωνος, ἀπὸ τὴν μπολσεβικικὴ φυλακή, πρὸς ὅλους τους Χριστιανοὺς:

«Ὅμως ἐσεῖς, ἐκλεκτοὶ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν ἔχετε κοινωνία μὲ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴν πᾶτε σὲ αὐτοὺς νὰ συμπροσευχηθεῖτε, διότι αὐτοὶ ὅλοι βρίσκονται κάτω ἀπὸ Ἀνάθεμα καὶ κατάρα.»

«[…] προσευχηθεῖτε μόνοι σας στὰ σπίτια σας, χωρὶς τοὺς ἱερεῖς, διότι αὐτοὶ εἶναι προβατόσχημοι λύκοι. Μόνοι σας κηδέψετε τοὺς κεκοιμημένους, μόνοι σας βαπτίστε τὰ παιδιά σας. Ἐνῶ τοὺς γάμους νὰ τοὺς εὐλογοῦν ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα μὲ τὶς Ἁγίες Εἰκόνες.

Προσευχηθεῖτε ὁ καθένας ὅπως ξέρει καὶ μπορεῖ, κρατᾶτε ὅλες τὶς Νηστεῖες, τιμᾶτε ὅλες τὶς Ἑορτές, φυλᾶτε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μέχρι τέλους. […]»

https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/01/

Ο Άγιος και Μαρτυρικός Πατριάρχης Τύχων, νουθετεί και ΕΣΑΣ:

«Καὶ προκειμένου αὐτοὶ νὰ ἔχουν πάλι τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τελοῦν τὶς Ἁγίες Λειτουργίες στὴν Ἐκκλησία, πρέπει νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ νηστέψουν ἔγκλειστοι γιὰ τρία χρόνια, ἔχοντας εὐλογία νὰ τρῶνε μόνο ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ ἕνα ποτήρι νερό, μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα, μετὰ ἀπὸ τὴν δύση τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ τὸν κανόνα, νὰ ἐξομολογηθοῦν δημόσια, ἑνώπιον τοῦ λαοῦ, τὶς ἁμαρτίες τους καὶ μόνο κατόπιν θὰ μπορέσουν νὰ λάβουν καὶ πάλι ἀπὸ τὸ Θεὸ τὰ δῶρα καὶ τὰ πλήρη δικαιώματα ἑνὸς χριστιανοῦ ἱερέα, σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες.»

»…και αναθεματισθήναι πάσαν αίρεσιν »

(Β’ Οικουμενική Σύνοδος, Κανών Α’)

***

Όπως μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, η Χάρις του Θεού και ο φύλακας Άγγελος του Ναού έχουν αναχωρήσει από τους Ναούς όπου μνημονεύονται αιρετικοί επίσκοποι.

Εσείς κατέχετε τους οίκους, εμείς που αποτειχιζόμεθα από σας, τους ακολουθούντας την παναίρεση του οικουμενισμού ψευδεπισκόπους και από όσους σας ακολουθούν, εμείς, φυλάσσοντες την καθαρότητα της Ορθοδόξου πίστεως, έχουμε τον Ένοικο, τον Χριστό.

Η απομάκρυνση από τους αιρετικούς αποτελεί σωτηριολογικό ζήτημα . Γίνεται με βάση την Πίστη, το Ορθόδοξο δόγμα.

Πιστεύω, λοιπόν, εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν η οποία είναι αδιαιρέτως και μοναδική διότι είναι το σώμα του ενός και μοναδικού Χριστού. Φυλάττω την Πίστη όπως μας την έχουν διδάξει οι Πατέρες, την διετύπωσαν οι Σύνοδοι και την περιχάραξαν οι Ιεροί Κανόνες δότι: ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ. (Ψαλ. 144, 18)

Δηλώνω δε, ότι δεν ἐχω προσχωρήσει σε ὁποιαδήποτε παράταξη παλαιοημερολογητῶν ἢ ἂλλων ὀμάδων ἐκτός Ἐκκλησίας.

Με βαθειά θλίψη,

Συλβάνα Δεπούντη

Ληξούρι, 26/6/2021


πηγή: Ξυπνήστε ρε