Ο Έλληνας είναι από την φύση του έντιμος άνθρωπος καιδιακατέχεται από Πνευματική Ανωτερότητα. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και ο τρόπος της σκέψης και της πράξης του στηρίζεται στην εντιμότητά του. Ενεργεί στο φως του ήλιου με διαφάνεια και δε συμμετέχει σε ύποπτες συναλλαγές.


γράφει η Μαίρη Καρά

Οι Έλληνες έχουν ανεπτυγμένη και σωστή Κριτική, δηλαδή την διανοητική λειτουργία που εντοπίζει και επισημαίνει τις λανθασμένες πράξεις. Αυτή είναι η ικανότητα του ανθρώπου να εξετάζει το βάθος (υποδομή) γεγονότων, ενεργειών και να διαμορφώνει ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα.

Στην σημερινή εποχή κρίσης Αξιών και απουσίας Ιδανικών, η τιμιότητα θεωρείται είδος «εν ανεπαρκεία», γιατί προϋποθέτει ψυχική γενναιότητα και βαθιά καλλιέργεια. Ο έντιμος Έλληνας πρέπει να επιβεβαιώνει την Αξία της Τιμιότητας, βάζοντας το  λιθαράκι του στην διεύρυνση αυτής της Αρετής, σε μια εποχή ανεντιμότητας που ταυτίζεται με την Άγνοια και την Ανοησία.

     Ανά τους αιώνες και κάτω από επιρροές συνύπαρξης με άλλους λαούς, ελάχιστα επηρεάστηκε το πνευματικό υπόβαθρο των Ελλήνων. Όταν απελευθερώνονταν, επανέρχονταν στις Φυλετικές Αξίες τους, οι οποίες παρέμεναν στο D.NA τους.

  Προνομιούχοι κάτοχοι αυτών των  Αξιών είναι οι αληθινοί Έλληνες με την στάση ζωής τους κι όχι όσοι καπηλεύονται τον τίτλο και το όνομα, όπως πολλοί Ελληνόφωνοι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδας. Για αυτά τα προτερήματά τους φθονούν ακόμα και όσοι λαοί εκπολιτίστηκαν από το Ελληνικό Πνεύμα.

  Εξαιρούνται όμως οι Ανθέλληνες Πολιτικοί, για τους οποίους η τιμιότητα δεν συμπίπτει με την διεφθαρμένη τους άσκηση της Εξουσίας.  Ευτυχώς η πλειοψηφία του λαού δεν ακολουθεί το παράδειγμά τους παραμένοντας έντιμοi και της προσθέτει αξία, όταν τους απορρίπτει και τους τιμωρεί με την ψήφο του.

  Κι αν αυτά τα προτερήματα του Έλληνα ήταν αυτονόητα στην προ Μνημονίων εποχή, τι αξία έχουν τώρα, που οι επίορκοι πολιτικοί τον υποχρεώνουν να υποκύπτει στις παρανομίες τους; Πώς δέχεται ο έντιμος και περήφανος λαός να τον ταπεινώνουν για τα προσωπικά τους οφέλη; Εδώ σε θέλω έντιμε Έλληνα να καθαρίσεις την κόπρο και να αναλάβεις το ΧΡΕΟΣ ΣΟΥ. 


πηγή: Το άρθρο μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη συγγραφέα.