Βόμβα από το Ευρωπαϊκό Περιοδικό Επιδημιολογίας: Οι αυξήσεις του COVID-19 δεν σχετίζονται με τα επίπεδα εμβολιασμού σε 68 χώρες και 2947 κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.


γράφουν οι S. V. Subramanian και Akhil Kumar

Τα εμβόλια αποτελούν επί του παρόντος την πρωταρχική στρατηγική μετριασμού για την καταπολέμηση του COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, το αφήγημα που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη έξαρση των νέων κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) υποστηρίζεται ότι οφείλεται σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού [1]. Παρόμοιο αφήγημα έχει επίσης παρατηρηθεί σε χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο [2]. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ, το οποίο χαιρετίστηκε για τα γρήγορα και υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, έχει επίσης σημειώσει σημαντική αναζωπύρωση των κρουσμάτων COVID-19 [3]. Διερευνούμε τη σχέση μεταξύ του ποσοστού του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως και των νέων κρουσμάτων COVID-19 σε 68 χώρες και σε 2947 κομητείες στις ΗΠΑ.

Μέθοδοι

Χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα COVID-19 που παρέχονται από το Our World in Data για τη διακρατική ανάλυση, τα οποία ήταν διαθέσιμα από τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 (Συμπληρωματικός πίνακας 1) [4]. Συμπεριλάβαμε 68 χώρες που πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: διέθεταν δεδομένα για τη δεύτερη δόση εμβολίου- διέθεταν δεδομένα για τα κρούσματα COVID-19- διέθεταν δεδομένα για τον πληθυσμό- και η τελευταία ενημέρωση των δεδομένων ήταν εντός 3 ημερών πριν ή στις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Για τις 7 ημέρες που προηγούνται της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 υπολογίσαμε τα κρούσματα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο άτομα για κάθε χώρα, καθώς και το ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Για την ανάλυση σε επίπεδο κομητείας στις ΗΠΑ, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα της ομάδας COVID-19 του Λευκού Οίκου [5], τα οποία ήταν διαθέσιμα στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 (Συμπληρωματικός πίνακας 2). Εξαιρέσαμε τις κομητείες που δεν ανέφεραν στοιχεία για το ποσοστό του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού, οπότε προέκυψαν 2947 κομητείες για την ανάλυση. Υπολογίσαμε τον αριθμό και τα ποσοστά των νομών που παρουσίασαν αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 με βάση τα επίπεδα του ποσοστού των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων σε κάθε νομό. Η ποσοστιαία αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 υπολογίστηκε με βάση τη διαφορά των κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών και των 7 ημερών που προηγήθηκαν. Για παράδειγμα, η κομητεία του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια είχε 18.171 κρούσματα τις τελευταίες 7 ημέρες (26 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου) και 31.616 κρούσματα τις προηγούμενες 7 ημέρες (19-25 Αυγούστου), οπότε η κομητεία αυτή δεν παρουσίασε αύξηση των κρουσμάτων στο σύνολο δεδομένων μας. Παρέχουμε έναν πίνακα ελέγχου των μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ανάλυση, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα καθώς νέα δεδομένα διατίθενται από την ομάδα COVID-19 του Λευκού Οίκου.

Σχήμα S1: Σχέση μεταξύ των κρουσμάτων ανά 1 εκατομμύριο άτομα (τις τελευταίες 7 ημέρες) και του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού (%) με καθυστέρηση 1 μήνα σε όλες τις χώρες στις 3 Σεπτεμβρίου 2021

Σε όλες τις κομητείες των ΗΠΑ, η διάμεση τιμή των νέων κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 άτομα τις τελευταίες 7 ημέρες είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια για όλες τις κατηγορίες του ποσοστού του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένος (Σχήμα 2). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει επίσης σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κομητειών όσον αφορά τα νέα κρούσματα COVID-19 εντός των κατηγοριών του ποσοστού του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική σηματοδότηση της μείωσης των κρουσμάτων COVID-19 με υψηλότερα ποσοστά πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού (Σχ. 3).

Σχήμα S2: Διάμεσος, διατεταρτημοριακό εύρος και διακύμανση των κρουσμάτων ανά 100.000 άτομα τις τελευταίες 7 ημέρες στον πλήρως εμβολιασμένο πληθυσμό (%) με καθυστέρηση 1 μήνα στις 2 Σεπτεμβρίου 2021
Σχήμα 3
Ποσοστό των νομών που παρουσίασαν αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών περιόδων 7 ημερών ανά ποσοστό πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένου σε 2947 νομούς στις 2 Σεπτεμβρίου 2021

Από τις 5 κορυφαίες κομητείες που έχουν το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένου (99,9-84,3%), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) χαρακτηρίζουν τις 4 από αυτές ως κομητείες «υψηλής» μετάδοσης. Οι κομητείες Chattahoochee (Τζόρτζια), McKinley (Νέο Μεξικό) και Arecibo (Πουέρτο Ρίκο) έχουν πάνω από το 90% του πληθυσμού τους πλήρως εμβολιασμένο, με τις τρεις να χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» μετάδοσης. Αντίθετα, από τις 57 κομητείες που έχουν ταξινομηθεί ως κομητείες «χαμηλής» μετάδοσης από το CDC, το 26,3% (15) έχουν ποσοστό του πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένο κάτω από 20%.

Δεδομένου ότι η πλήρης ανοσία από το εμβόλιο πιστεύεται ότι διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, πραγματοποιήσαμε αναλύσεις ευαισθησίας χρησιμοποιώντας μια καθυστέρηση 1 μήνα στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως για τις χώρες και τις κομητείες των ΗΠΑ. Τα παραπάνω ευρήματα της μη διακριτής συσχέτισης μεταξύ των κρουσμάτων COVID-19 και των επιπέδων των πλήρως εμβολιασμένων παρατηρήθηκαν επίσης όταν θεωρήσαμε καθυστέρηση 1 μήνα στα επίπεδα των πλήρως εμβολιασμένων (Συμπληρωματικό διάγραμμα 1, Συμπληρωματικό διάγραμμα 2).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα για τα περιστατικά COVID-19 αφορούν επιβεβαιωμένα περιστατικά, τα οποία είναι συνάρτηση τόσο της προσφοράς (π.χ. διακύμανση των δυνατοτήτων εξέτασης ή των πρακτικών αναφοράς) όσο και της ζήτησης (π.χ. διακύμανση της απόφασης των ανθρώπων σχετικά με το πότε θα εξεταστούν).

Ερμηνεία

Η αποκλειστική στήριξη στον εμβολιασμό ως πρωταρχική στρατηγική για τον μετριασμό του COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών του πρέπει να επανεξεταστεί, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την παραλλαγή Delta (B.1.617.2) και την πιθανότητα μελλοντικών παραλλαγών. Μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν και άλλες φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις παράλληλα με την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού. Μια τέτοια διόρθωση της πορείας, ιδίως όσον αφορά την πολιτική αφήγηση, καθίσταται υψίστης σημασίας με τα αναδυόμενα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πραγματική αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Για παράδειγμα, σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, η αποτελεσματικότητα 2 δόσεων του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) έναντι της πρόληψης της λοίμωξης COVID-19 αναφέρθηκε σε 39% [6], σημαντικά χαμηλότερη από τη δοκιμαστική αποτελεσματικότητα του 96% [7]. Επίσης, διαφαίνεται ότι η ανοσία που προέρχεται από το εμβόλιο Pfizer-BioNTech μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή όσο η ανοσία που αποκτάται μέσω της αποκατάστασης από τον ιό COVID-19 [8]. Έχει επίσης αναφερθεί σημαντική μείωση της ανοσίας από εμβόλια mRNA 6 μήνες μετά την ανοσοποίηση [9]. Παρόλο που ο εμβολιασμός προσφέρει προστασία στα άτομα από σοβαρή νοσηλεία και θάνατο, το CDC ανέφερε αύξηση από 0,01 έως 9% και 0 έως 15,1% (μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2021) στα ποσοστά νοσηλειών και θανάτων, αντίστοιχα, μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων [10].

Συνοψίζοντας, ακόμη και αν πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενθαρρυνθούν οι πληθυσμοί να εμβολιαστούν, αυτό πρέπει να γίνει με ταπεινότητα και σεβασμό. Ο στιγματισμός των πληθυσμών μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Είναι σημαντικό να ανανεωθούν και άλλες μη φαρμακολογικές προσπάθειες πρόληψης (π.χ. η σημασία της βασικής υγιεινής της δημόσιας υγείας όσον αφορά τη διατήρηση της ασφαλούς απόστασης ή το πλύσιμο των χεριών, η προώθηση συχνότερων και φθηνότερων μορφών εξετάσεων), προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ του να μάθουμε να ζούμε με το COVID-19 με τον ίδιο τρόπο που συνεχίζουμε να ζούμε 100 χρόνια αργότερα με τις διάφορες εποχιακές μεταβολές του ιού της γρίπης του 1918.


Εξτρα πίνακας:

Πίνακας S1: Ονόματα χωρών, κρούσματα τις τελευταίες 30 ημέρες, πλήρως εμβολιασμένοι και πληθυσμιακές μετρήσεις για 68 χώρες από τις 3 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες άρθρου

Eur J Epidemiol. 2021 Sep 30 : 1–4.doi: 10.1007/s10654-021-00808-7 [Epub ahead of print]PMCID: PMC8481107PMID: 34591202

S. V. Subramanian1,2 and Akhil Kumar31Harvard Center for Population and Development Studies, Cambridge, MA USA2Department of Social and Behavioral Sciences, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA USA3Turner Fenton Secondary School, Brampton, ON Canada

Copyright © Springer Nature B.V. 2021 Το παρόν άρθρο διατίθεται μέσω του υποσυνόλου ανοικτής πρόσβασης PMC για απεριόριστη ερευνητική επαναχρησιμοποίηση και δευτερογενή ανάλυση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο με αναφορά της αρχικής πηγής. Οι άδειες αυτές χορηγούνται για τη διάρκεια της ανακήρυξης του COVID-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως παγκόσμιας πανδημίας.

Αναφορές άρθρου

1. Vaccinations CDC. CDC COVID data tracker. Centers for Disease Control and Prevention. 2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations.

2. Nicolas E. Germany mulls restrictions for unvaccinated as cases soar. EUobserver; 2021. https://euobserver.com/coronavirus/152534.

3. Estrin D. Highly vaccinated Israel is seeing a dramatic surge in New COVID cases. Here’s why. NPR; 2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/20/1029628471/highly-vaccinated-israel-is-seeing-a-dramatic-surge-in-new-covid-cases-heres-why.

4. Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Beltekian D, Mathieu E, Hasell J, Macdonald B, Giattino C, Appel C, Rodés-Guirao L, Roser M. Coronavirus pandemic (COVID-19). 2020. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/coronavirus.

5. White House COVID-19 Team. COVID-19 community profile report. 2020. HealthData.gov. https://healthdata.gov/Health/COVID-19-Community-Profile-Report/gqxm-d9w9.

6. Ministry of Health Israel. Two-dose vaccination data. Government of Israel; 2021. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf.

7. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, Perez JL, et al. Six Month safety and efficacy of the BNT162b2 Mrna Covid-19 vaccine. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.07.28.21261159. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, Lotan R, Peretz A, Ben-Tov A, Cohen D, Muhsen K, Chodick G, Patalon T. Comparing sars-cov-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.08.24.21262415. [CrossRef] [Google Scholar]

9. Canaday DH, Oyebanji OA, Keresztesy D, Payne M, Wilk D, Carias L, Aung H, Denis KS, Lam EC, Rowley CF, Berry SD, Cameron CM, Cameron MJ, Wilson B, Balazs AB, King CL, Gravenstein S. Significant reduction in humoral Immunity among healthcare workers and nursing home residents 6 months AFTER COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccination. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.08.15.21262067. [CrossRef] [Google Scholar]

10. McMorrow M. (rep.). Improving communications around vaccine breakthrough and vaccine effectiveness. 2021. Retrieved from https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/8a726408-07bd-46bd-a945-3af0ae2f3c37/note/57c98604-3b54-44f0-8b44-b148d8f75165.


Μετάφραση από το πρωτότυπο: Καταχανάς (Γ. Μεταξάς)

Πηγή: ncbi.nlm.nih.gov

Το άρθρο εστάλη από τον Πύρινο Λόγιο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s