Δηλώσεις ηγετών για τους Ελληνες – Ημέρες αντίστασης


γράφει η Μαίρη Καρά

Ιδού τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για τον ηρωισμό των Ελλήνων και το ΕΠΟΣ τους.

Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de Gault 1890-1970 Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 1958-1969, Αρχηγός τής Γαλλικής Αντίστασης κατά τόν Β’ Π.Π.:»Αδυνατώ νά δώσω τό δέον εύρος τής ευγνωμοσύνης πού αισθάνομαι γιά τήν ηρωική αντίσταση τού Λαού καί τών ηγετών τής Ελλάδος.» (Από ομιλία του στό Γαλλικό Κοινοβούλιο μετά τήν λήξη τού Πολέμου.)

Μωρίς Σουμάν (Maurice Schumann) 1911-1992 Υπουργός των Εξωτερικων τής Γαλλίας 1969-1973: «Η Ελλάδα είναι τό σύμβολο της μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης. Ποτέ μιά ήττα δέν υπήρξε τόσο τιμητική γιά κείνους πού τήν υπέστησαν» (Από μήνυμά του πού απηύθηνε από τό BBC τού Λονδίνου στούς υποδουλωμένους λαούς τής Ευρώπης στίς 28 Απριλίου 1941, ημέρα πού ό Χίτλερ κατέλαβε τήν Αθήνα ύστερα από πόλεμο 6 μηνών κατά τού Μουσολίνι καί έξι εβδομάδων κατά τού Χίτλερ.)

Στάλιν, Joseph Vissarionovich Tzougasvili Stalin (1879-1953) Αρχηγός τής Σοβιετικής Ενώσεως από 1924 έως 1953: «Λυπάμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω διά νά ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις έκρινε τόν 2ον Π. Π. «(Από ομιλία του πού μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας τήν 31 Ιανουαρίου 1943 μετά τήν νίκη τού Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγηση τού στρατάρχου Paulus.)

Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας: «Επολεμήσατε άοπλοι καί ενικήσατε, μικροί εναντίον μεγάλων. Σας ευγνωμονούμε, διότι κερδίσαμε χρόνο γιά να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι καί ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε».  (Οταν ο Χίτλερ επετέθη κατά τής Ε.Σ.Σ.Δ.)

Γεώργης Ζουκώφ, Georgy Constantinovich Joucov 1896-1974 Στρατάρχης τού Σοβιετικού Στρατού»Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στίς πόρτες τής Μόσχας, νά συγκρατήσει καί νά ανατρέψει τόν Γερμανικό χείμαρρο, τό οφείλει στόν Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τίς Γερμανικές μεραρχίες τόν χρόνο πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία τής Κρήτης ήταν τό κορύφωμα τής Ελληνικής προσφοράς.» (Από τά απομνημονεύματά του)

Ο Πρωθυπουργός της Ιαλίας Μπενίτο Μουσολίνι, Benito Mousolini Πρωθυπουργός  τής Ιταλίας 1922-1945 «Ο πόλεμος μέ τήν Ελλάδα απέδειξεν ότι τίποτε δέν είναι ακλόνητον είς τά στρατιωτικά πράγματα καί ότι πάντοτε μάς περιμένουν εκπλήξεις.» (Από λόγο πού εκφώνησε στίς 10/5/1941.)

 Ο Αδόλφος Χίτλερ, Hitler (1889-1945) Αρχηγός τού Γερμανικού Κράτους: «Χάριν τής Ιστορικής αληθείας οφείλω νά διαπιστώσω ότι μόνον οί Ελληνες, εξ’ όλων τών αντιπάλων οί οποίοι μέ αντιμετώπισαν, επολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί υψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον.» Από λόγο που εκφώνησε στίς 4 Μαίου 1941 στό Ράιχσταγκ.)

Σέρ Αντονυ Ηντεν, Sir Robert Antony Eden (1897-1977) Υπουργός Πολέμου καί Εξωτερικών της Βρεταννίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Βρεταννίας 1955-1957: Ασχέτως πρός ότι θα πούν οι Ιστορικοί τού μέλλοντος, εμείς τώρα μπορούμε να πούμε, ότι η Ελλάς έδωσε αλησμόνητο μάθημα στόν Μουσολίνι, ότι υπήρξε η αφορμή τής επανάστασης στήν Γιουγκοσλαβία, ότι εκράτησε τούς Γερμανούς στό ηπειρωτικό έδαφος καί στήν Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι ανέτρεψε τήν χρονολογική σειρά όλων τών σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου καί έτσι έφερε γενική μεταβολή στήν όλη πορεία τού πολέμου καί ενικήσαμε.» (Από λόγο του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 24/09/1942.)

Τσώρτσιλ, Winston Churchil 1874-1965 Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:»Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα τών Εθνών, κατά τόν Β’ Π. Π. διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν.» «Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β’ Παγκόσμιου Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη.» (Από ομιλία του στό Αγγλικό κοινοβούλιο στίς 24 Απριλίου 1941.) «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί Ελληνες πολεμούν σάν ήρωες. Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες.» (Από λόγο πού εκφώνησε από τό BBC τίς πρώτες ημέρες τού Ελληνοιταλικού πολέμου.) «Μαχόμενοι οί Έλληνες εναντίον τού κοινού εχθρού θά μοιρασθούν μαζί μας τά αγαθά τής ειρήνης.» Από λόγο πού εξεφώνησε στίς 28 Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη ή Ιταλία κατά τής Ελλάδος.)

Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ, Sir Harold Leofric George Alexander (1891-1969) Βρετανός Στρατάρχης στον Β΄.Π.Π. «Δέν θά ήταν υπερβολή νά πούμε ότι ή Ελλάς ανέτρεψε τό σύνολο τών σχεδίων τής Γερμανίας εξαναγκάσασα νά αναβάλει γιά 6 εβδομάδες τήν επίθεση κατά τής Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποιά θά ήταν ή θέση τής Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς τήν Ελλάδα.» (Ομιλία του στό Βρετανικό Κοινοβούλιο 28-10-1941.)

Γεώργιος ΣΤ’ (1898-1952) Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952: «Ο μεγαλοπρεπής αγών τής Ελλάδος, υπήρξε ή πρώτη μεγάλη καμπή τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.» (Από λόγο του στο Κοινοβούλιον τόν Μάιον 1945.)

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Roosvelt (1882-1945) Πρόεδρος τών ΗΠΑ 1932-1945: «Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος 3 ωρών διά ν’ αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνην, μα καί 3 ημερών, 3 εβδομάδων, 3 ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή απάντησις θά ήτο ή ίδια.» «Οί Έλληνες εδίδαξαν δία μέσου τών αιώνων τήν Αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού Γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα τής Ελευθερίας.» (Από ραδιοφωνικό λόγο πού εξεφώνησε στίς 10/6/1943.) «Ο ηρωικός αγών τού Ελληνικού λαού κατά τής επιθέσεως τής Γερμανίας, αφού παταγωδώς ενίκησε τούς Ιταλούς στήν απόπειρά τους νά εισβάλλουν στό Ελληνικό έδαφος, γέμισε μέ ενθουσιασμό τίς καρδιές τού αμερικανικού λαού καί εκίνησε τήν συμπάθειά του. Πρό ενός καί πλέον αιώνος, κατά τόν πόλεμον τής Ελληνικής ανεξαρτησίας, τό Εθνος μας εξέφρασε τήν φλογερή του συμπάθεια γιά τούς Ελληνες καί ευχότανε γιά τήν Ελληνική νίκη.» (Δήλωσή τουστό Υπατο Συμβούλιο τής Αχέπα στίς 25/04/1941 πού μεταδόθηκε ραδιοφωνικά από τόν Λευκό Οίκο.)

Μετά τηνΣυνθηκολόγηση με την Γερμανία (10-4-1941) παραδίδονται τά οχυρά Παλιουριώτες καί Ρούπελ. Οί Γερμανοί εκφράζουν τόν θαυμασμό τους στούς Ελληνες Στρατιώτες, δηλώνοντας ότι αποτελεί τιμή που είχαν σάν αντίπαλο τέτοιο στρατό καί ζητούν από τόν Έλληνα Διοικητή νά επιθεωρήση τόν Γερμανικό Στρατό ώς ένδειξι τιμής καί αναγνωρίσεως!  

Ακόμα και οι δικτάτορες Μουσολίνι και Χίτλερ αφού πήραν το μάθημά τους, εκ των υστέρων ομολόγησαν την ήττα τους, από την γενναιότητα των ηρωικών Ελλήνων ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ. 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΑΝ ΖΟΥΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ;

Ημέρες Αντίστασης των Ελλήνων το 1940

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, που αντιμετώπισε νικηφόρα τους Στρατούς 4 χωρών ταυτόχρονα: Αλβανίας,  Ιταλίας, Γερμανίας  και Βουλγαρίας και έγραψε τοδοξασμένο ΕΠΟΣ του’ 40. Τα επίσημα νούμερα του ΟΗΕ για τον ηρωισμό των Ελλήνων δίνουν την αληθινή διάσταση και σοβαρότητα του.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ελλάς:                      219   

Νορβηγία                   61   

Γαλλία                        43  [Η υπερδύναμη της εποχής]

Πολωνία                    30   

Βέλγιο                        18 

Ολλανδία                     4    

Γιουγκοσλαβία           3  

Τσεχοσλαβακία          0

Δανία                           0 μέρες.

(Οι Δανοί παραδόθηκαν σε έναν μοτοσικλετιστή του Χίτλερ ο οποίος μετέφερε στον Δανό Βασιλιά αίτηση του Χίτλερ για διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων. Εκείνος σε ένδειξη υποταγής παρέδωσε το στέμμα του στον μοτοσικλετιστή  για να το πάει στο Βερολίνο και στον Χίτλερ…)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Οι νεκροί Ελληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά την διάρκεια των 219 ημερών  στους 13.676.  Κατά την διάρκεια της τετραπλής κατοχής που ακολούθησε τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν :

Αλβανοί:           1165  (Πάργα , Μαργαρίτιο, Παραμυθία)

Ιταλοί:               8000

Boύλγαροι:      25000

Γερμανοί:         50000

Συνολικές απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυσμού (εκτελέσεις, κακουχίες, μάχες)

Ελλάς                10%     (750.000)

Σοβ. Ενωση      2,8%

Ολλανδία          2,2%

Γαλλία                 2%

Πολωνία           1,8%

Γιουγκοσλαβία 1,7%

Βέλγιο                1,5%


Το άρθρο μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη συγγραφέα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s