Το Έγγραφο του Θανάτου: στοιχεία αποδεικνύουν ότι η βρετανική Κυβέρνηση επέτρεψε τη «μαζική δολοφονία» ηλικιωμένων και ευάλωτων ατόμων με ένεση μιδαζολάμης και στη συνέχεια κατηγόρησε το Covid-19


Μετάφραση: Απολλόδωρος

Διαμόρφωση κειμένου: Καταχανάς (Γ. Μεταξάς)


Τον Μάρτιο του 2020 η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η χώρα «πρέπει να μείνει στο σπίτι» προκειμένου να «προστατεύσει το NHS» και να «σώσει ζωές». Αλλά το κοινό δεν γνώριζε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βρισκόταν στη διαδικασία εφαρμογής πολιτικών που θα οδηγούσαν στην άσκοπη θανάτωση των ηλικιωμένων και των πιο ευάλωτων ατόμων του Ηνωμένου Βασιλείου, για τους οποίους σας είπαν ότι πέθαναν από Covid-19, και το «Έγγραφο θανάτου» το αποδεικνύει.

Μεταξύ 2 Μαρτίου και 12 Ιουνίου 2020, 18.562 κάτοικοι οίκων ευγηρίας στην Αγγλία πέθαναν με COVID-19, συμπεριλαμβανομένων 18.168 ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% όλων των θανάτων με COVID-19 στην Αγγλία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Από αυτούς τους θανάτους, 13.844 (76%) συνέβησαν στα ίδια τα ιδρύματα φροντίδας- σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι συνέβησαν σε νοσοκομείο. Κατά την ίδια περίοδο, 28.186 «υπερβολικοί θάνατοι» καταγράφηκαν σε οίκους ευγηρίας στην Αγγλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 46% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο των προηγούμενων ετών.

Ορισμένες αποφάσεις και πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τις αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζαν τα δικαιώματα των ενοίκων των οίκων ευγηρίας στη ζωή, στην υγεία και στην απαγόρευση των διακρίσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως:

Η σοβαρή ασθένεια στο Covid-19 παρουσιάζει πνευμονία και συνοδευτική αναπνευστική ανεπάρκεια. Ως εκ τούτου, τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια, βήχα, αδυναμία και πυρετό. Μας λένε επίσης ότι τα άτομα που υποφέρουν από επιδεινούμενη αναπνευστική ανεπάρκεια και δεν λαμβάνουν εντατική φροντίδα, αναπτύσσουν σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας με σοβαρή δύσπνοια.

Έχοντας αυτό κατά νου, εδώ είναι μια σημαντική προειδοποίηση που εφαρμόζεται στη μιδαζολάμη (Midazolam) με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των ΗΠΑ –

Η ένεση μιδαζολάμης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή αναπνευστικά προβλήματα, όπως ρηχή, επιβραδυνόμενη ή προσωρινά σταματημένη αναπνοή, που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο. Θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο μόνο σε νοσοκομείο ή ιατρείο που διαθέτει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παρακολούθηση της καρδιάς και των πνευμόνων σας και για την παροχή ιατρικής θεραπείας που σώζει ζωές γρήγορα εάν η αναπνοή σας επιβραδυνθεί ή σταματήσει. Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας θα σας παρακολουθεί στενά μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου για να βεβαιωθεί ότι αναπνέετε σωστά.

Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξηγήσει γιατί το «έγγραφο θανάτου» που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2020 δίνει εντολή στους γιατρούς να θεραπεύουν τους ασθενείς του Covid-19 με Μιδαζολάμη και γιατί κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα η συνταγογράφηση εκτός νοσοκομείου για Μιδαζολάμη ήταν διπλάσια από την ποσότητα που παρατηρήθηκε το 2019;

Μια καταδικαστική έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Φροντίδας (Care Quality Commission – CQC) τον Νοέμβριο του 2020 διαπίστωσε ότι τριάντα τέσσερα τοις εκατό των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας πιέστηκαν να δώσουν εντολές «μη προσπάθειας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης» (DNACPR) σε ασθενείς με Covid-19 που έπασχαν από αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς να συμμετέχουν ο ασθενής ή οι οικογένειές τους στην απόφαση.

Η CQC ανέλαβε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου περί υγείας και κοινωνικής φροντίδας του 2008, να διενεργήσει ειδική εξέταση των αποφάσεων για τη Mη Aπόπειρα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (DNACPR) που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (την πλήρη έκθεση μπορείτε να τη βρείτε εδώ).

Μετά τη διενέργεια της έρευνάς της, η CQC διαπίστωσε στοιχεία για απαράδεκτες και ακατάλληλες αποφάσεις DNACPR που λαμβάνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και δήλωσε ότι είναι πιθανό να εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις ακατάλληλων αποφάσεων DNACPR.

Ωστόσο, η έρευνα της CQC διαπίστωσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της «πανδημίας» δεν ακολουθήθηκε αυτή η καθοδήγηση, καθώς είχε λάβει από πολλές πηγές βαθιά ανησυχητικά στοιχεία ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19 οι ανακοινώσεις DNACPR εφαρμόστηκαν κατά τρόπο καθολικό σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων από ορισμένους παρόχους φροντίδας, χωρίς καμία εμπλοκή των ατόμων ή των οικογενειών τους.

Σχεδόν το 10% των ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ή των οικογενειών που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή τους για την παροχή στοιχείων δήλωσαν στο Βρετανικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι είχαν βιώσει πίεση ή χρήση εντολών DNACPR. Το 34% των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της υγείας ή/και της κοινωνικής φροντίδας δήλωσαν ότι δέχονταν πιέσεις για να θέσουν σε εφαρμογή εντολές DNACPR χωρίς να εμπλέξουν το άτομο. Επιπλέον, το 71% των οργανώσεων υπεράσπισης και των ακτιβιστών δήλωσαν ότι βίωσαν να τίθενται σε εφαρμογή εντολές DNACPR ή να ασκείται πίεση για την έκδοση τους χωρίς να συμμετέχουν στην απόφαση.

Και αυτές οι εντολές DNACPR χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα ως δικαιολογία για την έναρξη της φροντίδας στο τέλος της ζωής.

Γι’ αυτό δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), τρεις στους πέντε φερόμενους θανάτους από το Covid-19 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2020, σημειώθηκαν σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες (δείτε εδώ).

Σε σχέση με τους θανάτους ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες το ONS δήλωσε – «η μεγαλύτερη επίδραση σχετίζεται με τη διαβίωση σε οίκο ευγηρίας ή άλλο κοινόχρηστο ίδρυμα».

Το έγγραφο του θανάτου

Το NICE είναι ένας εκτελεστικός μη-υπηρεσιακός δημόσιος οργανισμός, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Είναι οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας και αναπτύσσει οδηγίες και συστάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και των ιατρικών διαδικασιών.

Το NICE ισχυρίζεται ότι είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, αλλά στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά αυτό φαίνεται να είναι, αν εξετάσει κανείς τη δομή του. Σε αυτή τη σελίδα ΕΔΩ θα δείτε το απόσπασμα «Η δομή μας – Η δομή του οργανισμού και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση«. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο στη σελίδα «Η δομή μας» ΕΔΩ, και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο «Μάθετε περισσότερα για το πώς αναπτύσσουμε κατευθυντήριες γραμμές» μεταφέρεστε σε μια σελίδα ΕΔΩ από την οποία αναφέρεται σαφώς ότι «Τα θέματα παραπέμπονται στο NICE από τους ακόλουθους οργανισμούς»:

  • Θέματα υγειονομικής περίθαλψης: NHS England
  • Θέματα δημόσιας υγείας: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
  • Θέματα κοινωνικής φροντίδας: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και Υπουργείο Παιδείας.

Ένα αντίγραφο του πλαισίου NICE βρίσκεται ΕΔΩ, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε με την ησυχία σας. Όπως θα δείτε στη Ρήτρα 4.1 «Ο Υπουργός είναι υπόλογος στο Κοινοβούλιο για το σύστημα υγείας (ο «διαχειριστής» του), συμπεριλαμβανομένου του NICE».

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες δείχνουν ότι το NICE δεν είναι καθόλου ανεξάρτητο. Είναι σαφώς μέρος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, (το NICE χρηματοδοτείται και λογοδοτεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας) και λειτουργεί ως υπηρεσία του NHS. Περαιτέρω, και είναι ανησυχητικό, δεδομένου ότι δεν φαίνεται να είναι ανεξάρτητος οργανισμός, η εμβέλεια του NICE είναι εξαιρετικά ευρεία, δεδομένου ότι οι οδηγίες του εφαρμόζονται όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και στα ιατρεία γενικής ιατρικής, στα σπίτια φροντίδας και στις κοινοτικές οργανώσεις, μαζί με άλλες, και επεκτείνονται διεθνώς.

Με όλα τα παραπάνω κατά νου, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα:

«Είναι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για την κατευθυντήρια γραμμή NG163 του NICE, η οποία οδήγησε στην άσκοπη θανάτωση των ηλικιωμένων και πιο ευάλωτων ατόμων του Ηνωμένου Βασιλείου, συνιστώντας τη χρήση μιδαζολάμης και οπιοειδών για τη «θεραπεία» του Covid 19;«.

Αυτό το έγγραφο είναι δύσκολο να βρεθεί. Αν το αναζητήσετε στον ιστότοπο του NICE, θα φτάσετε σε μια σελίδα που αναφέρει ότι η εν λόγω καθοδήγηση έχει επικαιροποιηθεί από την NG191, η οποία την αντικαθιστά. Δεν υπάρχει αντίγραφο της βιβλιοθήκης του NG163 για να το δείτε.

Η Clare Wills Harrison, δικηγόρος που αποκαλύπτει το σκάνδαλο Midazolam από το 2020, βρήκε το NG163 πριν από λίγο καιρό μαζί με πολλά άλλα έγγραφα που έχουν έρθει έκτοτε στο φως και είναι σχετικά με το θέμα της Midazolam. Είναι δίκαιο να πούμε ότι το NG163 έχει οδηγήσει άμεσα στη λανθασμένη χρήση ενός πρωτοκόλλου το οποίο η Clare και η ομάδα της αποκαλούν «το μονοπάτι του θανάτου», και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όπου η λέξη «μονοπάτι» εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ιατρική σύσταση, αυτό αποτελεί συνήθως λόγο ανησυχίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το NG163 κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Όταν διαβάσετε το NG163, σημειώστε την ημερομηνία – 3 Απριλίου 2020. Αυτό συνέβη λιγότερο από 2 εβδομάδες μετά το lockdown του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμα και αν παραδεχτούμε ότι το NICE, μέσω της κυβέρνησης, εργαζόταν πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία από τον Ιανουάριο του 2020, όταν οι πρώτες αναφορές για το Covid 19 κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσμο, αυτό θα έδινε στο NICE μόνο 3 μήνες για να διαμορφώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στο NG163. Είναι αδιανόητο ότι το NICE θα μπορούσε να έχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες αποτελεσματικότητας σχετικά με τη χρήση της μιδαζολάμης και των οπιοειδών για τη θεραπεία της δύσπνοιας και του άγχους στο Covid 19, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Το NG163 αναφέρει σαφώς, ότι η Μιδαζολάμη δεν είχε άδεια κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για χρήση για τη δύσπνοια ή την ανησυχία κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν συνταγογραφούνταν για τα ίδια, θα θεωρούνταν επομένως ότι χρησιμοποιείται εκτός ετικέτας. Μια παρουσίαση PowerPoint που δημιουργήθηκε από την Clare Wills Harrison (δείτε εδώ) εξηγεί τις πρόσθετες απαιτήσεις που τίθενται σε οποιονδήποτε συνταγογραφεί ένα φάρμακο εκτός επισήμανσης. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας τη συνεπή άρνηση των υγειονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψουν τη συνταγογράφηση εκτός ετικέτας άλλων φθηνών αντι-ιϊκών φαρμάκων για τη θεραπεία του Covid.

Πηγή

Το GMC ρυθμίζει τους γιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθορίζουν πρότυπα, τηρούν μητρώο, διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και διερευνούν καταγγελίες.

Στις 14 Απριλίου το GMC εξέδωσε μια «Κοινή δήλωση: Συνταγογράφηση με βάση την κοινότητα για τα συμπτώματα του COVID-19»» την οποία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Η κοινή δήλωση υποστηρίζει αναντίρρητα την καθοδήγηση του NICE στο NG163-

Πηγή: GMC
Πηγή: GMC

Η δικηγόρος Clare Wills Harrison μίλησε λεπτομερώς με τον Dr Bryan Ardis για το «Έγγραφο θανάτου» και άλλα στο παρακάτω βίντεο –

Δείτε το βίντεο εδώ:

Για να δείτε το βίντεο, πατήστε στην εικόνα

Σχόλιο Καταχανά: το ιστολόγιό μας είχε και πάλι αναφερθεί στο θέμα της μιδαζολάμης στις 10 Ιουλίου του 2021 με ένα εκτενές και αποκαλυπτικό άρθρο.


Πηγή άρθρου: daily expose

Πηγή μεταφρασμένου κειμένου: telegra.ph

Το άρθρο μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s