Οι περισσότεροι από εμάς, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Telegram προκειμένου να συνομιλούμε. Η δυνατότητα συμμετοχής σε κανάλια και ομάδες, έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε όλους μας. Παράλληλα, η ασφάλεια που παρέχει αυτή η εφαρμογή, είναι εκείνη που αρχικά μας τράβηξε κοντά της.

Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι μαζεύει πολλά αρχεία προσωρινής μνήμης που δεν μπορούν να διαγραφούν από τις διάφορες εφαρμογές καθαρισμού των κινητών μας και των tablet. Αυτή είναι μία διαδικασία που πρέπει να κάνουμε από μόνοι μας.

Για όσους δε γνωρίζουν τη διαδικασία, πιστεύω ότι αυτή η μικρή εκπομπή θ’ αποδειχθεί χρήσιμη!