Καθυστερήσαμε να βγάλουμε εκπομπή, για λόγους ανωτέρας βίας. Σήμερα όμως, είμαστε ξανά μαζί σας!

Εκτός από τις φωτιές που ξεκίνησαν ξανά στην Εύβοια, έχουμε για εσάς όλη την παράνοια που θα μπορούσε να δείξει τη σημερινή πραγματικότητα.

Ετσι, η σημερινή εκπομπή περιλαμβάνει:

  1. Ολοκληρωτική διαφθορά παντού!
  2. «Να κάνετε το εμβόλιο όπως εγώ…»
  3. Μέτρα για την… μαϊμουδοευλογιά.
  4. Οταν έχεις ενέργεια…
  5. Μονάδες στρατού δεν έλαβαν καύσιμα.

Καλή θέαση!