Εάν έχετε εμβολιαστεί με mRNA, είστε πλέον ιδιοκτησία
και δεν έχετε πια πρόσβαση στο Ανθρώπινο Δίκαιο:
Ανώτατο Δικαστήριο 2013 – Παθολογία έναντι Myriad Genetics
Ο εμβολιασμένος με mRNA μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας


Σημ. Καταχανά: Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Όσλο, το mRNA των εμβολίων, μπορεί να επηρεάσει το ανθρώπινο DNA.


Σε απόφαση υπόθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2013 – Παθολογία vs Myriad Genetics, Inc – το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε ότι δεν μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το ανθρώπινο DNA καθώς είναι «προϊόν της φύσης». Ωστόσο, στο τέλος της απόφασης, το Ανώτατο Δικαστήριο έγραψε ότι εάν αλλάξει το γονιδίωμα ενός ανθρώπου με εμβόλια mRNA (που χρησιμοποιούνται σήμερα), τότε το (τροποποιημένο) γονιδίωμα μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι έκαναν το «εμβόλιο» είναι τώρα τεχνικά «κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας». Οτιδήποτε κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι «ιδιοκτησία» και εμπίπτει στον ορισμό του «trans ανθρώπινου».

Όλοι οι άνθρωποι που νομικά αναγνωρίζονται ως «trans άνθρωποι», δεν έχουν πρόσβαση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα ή στα Δικαιώματα που χορηγούνται από το Κράτος. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ταξινομούνται ως κάτι 100% οργανικό ή ανθρώπινο.

Επομένως, τεχνικά, όποιος έχει αυτό το «εμβόλιο» δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπήρξαν μερικά νομικά έγγραφα που συζητούν αυτό πρόσφατα, οπότε θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά σύντομα. Προς το παρόν όμως, ισχύει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.


Σημ. Καταχανά:

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, στη σελίδα 16 αναφέρει:

«Το cDNA δεν παρουσιάζει τα ίδια εμπόδια στη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τα φυσικά απομονωμένα τμήματα του DNA. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η δημιουργία μιας αλληλουχίας cDNA από το mRNA έχει ως αποτέλεσμα ένα μόριο που δεν είναι φυσικό μονοεξονικό. Οι αναφέροντες παραδέχονται ότι το cDNA διαφέρει από το φυσικό DNA στο ότι «οι μη κωδικοποιητικές περιοχές έχουν αφαιρεθεί». Σύντομη ανακοίνωση για τους αιτούντες 49. Παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι το cDNA δεν είναι επιλέξιμο για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επειδή «[η] νουκλεοτιδική αλληλουχία του cDNA υπαγορεύεται από τη φύση και όχι από τον τεχνικό εργαστηρίου». Id., Στο 51. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο τεχνικός εργαστηρίου αναμφίβολα δημιουργεί κάτι νέο όταν γίνεται cDNA. Το cDNA διατηρεί τα φυσικά απαντώμενα εξόνια του DNA, αλλά είναι διακριτό από το DNA από το οποίο προήλθε. Κατά συνέπεια, το cDNA δεν είναι «προϊόν της φύσης» και είναι επιλέξιμο για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με την §101, εκτός από το ότι πολύ σύντομες σειρές DNA μπορεί να μην έχουν παρεμβαλλόμενα ιντρόνια για να αφαιρεθούν κατά τη δημιουργία cDNA. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα σύντομο σκέλος cDNA μπορεί να μην διακρίνεται από το φυσικό DNA.»

Πλήρης απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου:


Μετάφραση από το πρωτότυπο: Καταχανάς (Γ. Μεταξάς)

πηγή: rens.com