Κανένα ζόρι

Καθαρά, ακομμάτιστα, χωρίς μάσκες και ταμπού.