Τα παιδιά έχουν έως και 52 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν μετά από «εμβόλιο» COVID: κυβερνητική έκθεση


γράφει ο David McLoone


Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας δείχνουν μια κατακόρυφη αύξηση των θανάτων μεταξύ των παιδιών που «τρυπήθηκαν» τόσο με ένα όσο και με δύο «τρυπήματα» σε σύγκριση με τα αντίστοιχα παιδιά που δεν «τρυπήθηκαν».

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS) έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά που έλαβαν τα εμβόλια COVID-19 υπέστησαν 54 φορές μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου από τα αντίστοιχα παιδιά που δεν έλαβαν εμβόλια.

Τον Δεκέμβριο, το ONS δημοσίευσε ηλικιακά τυποποιημένα στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά θνησιμότητας των ατόμων σε ηλικιακές ομάδες 5 ετών στη Βρετανία, ομαδοποιημένα ανάλογα με την κατάσταση «εμβολιασμού» τους για τα εμβόλια COVID-19. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Το ONS κατέγραψε σε πίνακες «Μηνιαία ποσοστά θνησιμότητας κατά ηλικία και κατάσταση εμβολιασμού για θανάτους που αφορούν το COVID-19, ανά 100.000 ανθρωποέτη», αλλά παρουσίασε τα δεδομένα μόνο για ηλικίες 18 ετών και άνω. Ωστόσο, τα εμβόλια είναι διαθέσιμα σε παιδιά ηλικίας μόλις 12 ετών και τα παιδιά αυτά επιτρέπεται να κάνουν το εμβόλιο παρά την επιθυμία των γονέων τους. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, σε παιδιά ηλικίας μόλις 5 ετών έχει χορηγηθεί μειωμένη δόση των εμβολίων.

Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνει το The Exposé, ένας ξεχωριστός πίνακας που περιγράφει τους «θανάτους και τα ανθρωποέτη ανά κατάσταση εμβολιασμού» περιλαμβάνει ηλικιακές ομάδες 5 ετών από 10 ετών και άνω. Από τα στοιχεία που παρέχονται, μπορεί να γίνει υπολογισμός του ποσοστού θνησιμότητας ανά 100.000 ανθρωποέτη.

Η οριοθέτηση του ποσοστού ανά 100.000 ανθρωποέτη χρησιμοποιείται κατά προτίμηση έναντι του απλούστερου υπολογισμού του πληθυσμού των 100.000 ατόμων για την καλύτερη αναπαράσταση των ποσοστών θνησιμότητας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, καθώς τα άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα «εμβολιασμού» – όπως οι μη εμβολιασμένοι, οι απλοί εμβολιασμένοι και οι διπλοί εμβολιασμένοι – σύντομα μετακινούνται στην επόμενη ομάδα.

Ο πίνακας 9 της έκθεσης του ONS παρουσιάζει τους «θανάτους και τα ανθρωποέτη ανά κατάσταση εμβολιασμού και πενταετή ηλικιακή ομάδα» για ολόκληρη τη δεκάμηνη περίοδο. Σύμφωνα με την έκθεση, η ομάδα των μη εμβολιασμένων 10-14 ετών αντιπροσωπεύει 2.094.711 ανθρωποέτη και η ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών 1.587.072 ανθρωποέτη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πίνακας 9 της έκθεσης του ONS

Από τον παραπάνω πίνακα μπορεί να γίνει ο υπολογισμός των 100.000 ανθρωποετών, με την ομάδα των νεότερων να ανέρχεται σε 20,9 μη μαχαιρώματα ανά 100.000 ανθρωποέτη και την ομάδα των μεγαλύτερων σε 15,9. Στη συνέχεια, το ποσοστό θνησιμότητας ανά 100.000 ανθρωποέτη υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των θανάτων σε κάθε ομάδα με τον υπολογισμό των 100.000 ανθρωποετών.

Το αποτέλεσμα είναι ότι για την ομάδα 10-14 ετών, η θνησιμότητα χωρίς μαχαίρι ανά 100.000 ανθρωποέτη είναι 4,6, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας χωρίς μαχαίρι ανά 100.000 ανθρωποέτη για την ομάδα 15-19 ετών είναι 10,1.

Χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο δεδομένων και τον ίδιο υπολογισμό, το ποσοστό θνησιμότητας για τα παιδιά ηλικίας 10-14 ετών που έλαβαν μία δόση εμβολίου υπέστη 45,1 θανάτους ανά 100.000Πίνακας 9 της έκθεσης ONS ανθρωποέτη, ενώ τα παιδιά ηλικίας 15-19 ετών με ένα εμβόλιο υπέστησαν 18,3 θανάτους ανά 100.00 ανθρωποέτη.

Πίνακας 9 της έκθεσης ONS
Πίνακας 9 της έκθεσης ONS

Μεταξύ εκείνων που έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου COVID και στις δύο νεαρές ηλικιακές ομάδες, τα ποσοστά θανάτων ήταν ακόμη υψηλότερα, με 32,9 θανάτους ανά 100.000 άτομα-έτη στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών και το εντυπωσιακό ποσοστό των 238,4 θανάτων ανά 100.000 άτομα-έτη μεταξύ των 10-14 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα στοιχεία δείχνουν μια εντυπωσιακή αύξηση των θανάτων μεταξύ των παιδιών που έχουν υποστεί μονή και διπλή μαχαιριά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα παιδιά που δεν έχουν υποστεί μαχαιριά. Για τα παιδιά ηλικίας 15-19 ετών, ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται σχεδόν διπλάσιος εάν κάνουν την πρώτη ένεση και υπερτριπλάσιος εάν κάνουν τη δεύτερη.

Οι 10-14χρονοι, από την άλλη πλευρά, κινδυνεύουν να πεθάνουν σχεδόν κατά δέκα φορές μετά την πρώτη δόση, ενώ η δεύτερη δόση συνεπάγεται 51,8 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από ό,τι αν δεν είχαν εμβολιαστεί.

Κατά μέσο όρο, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μεταξύ 10 και 19 ετών που είχαν λάβει τουλάχιστον μία ένεση από τα εμβόλια COVID είχαν 3,7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ONS για τους «μέσους εβδομαδιαίους θανάτους ανά πενταετία ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα» μεταξύ 2015 και 2019 μεταξύ των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 44% πάνω από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων στοιχείων που παρέχει το ONS για το 2021.

Το JCVI, ένας ανεξάρτητος σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με τα προγράμματα εμβολιασμού, καθόρισε σε δήλωσή του στις 3 Σεπτεμβρίου ότι «τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα ατομικά οφέλη για την υγεία από τον εμβολιασμό COVID-19 είναι μικρά σε άτομα ηλικίας 12 έως 15 ετών». Πρόσθεσαν ότι το όποιο όφελος χορηγείται από τα εμβόλια είναι μόνο «οριακά μεγαλύτερο από τις πιθανές γνωστές βλάβες», ενώ αναγνώρισαν ότι «υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά το μέγεθος των πιθανών βλαβών».

Δεδομένης της αβεβαιότητας για τους κινδύνους που ενέχουν τα εμβόλια COVID, το JCVI έκρινε ότι τα οφέλη «είναι πολύ μικρά για να υποστηρίξουν συμβουλές σχετικά με ένα καθολικό πρόγραμμα εμβολιασμού των κατά τα άλλα υγιών παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών αυτή τη στιγμή».

Επιπλέον, οι δοκιμές των εμβολίων COVID δεν απέδωσαν ποτέ αποδείξεις ότι τα εμβόλια σταματούν τη μόλυνση ή τη μετάδοση. Δεν ισχυρίζονται καν ότι μειώνουν τη νοσηλεία, αλλά η μέτρηση της επιτυχίας είναι η πρόληψη των σοβαρών συμπτωμάτων της νόσου COVID-19. Πράγματι, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι «εμβολιασμένοι» είναι εξίσου πιθανό να μεταφέρουν και να μεταδώσουν τον ιό με τους ανεμβολίαστους.

Πολλοί Καθολικοί και άλλοι Χριστιανοί έχουν απορρίψει τους επί του παρόντος διαθέσιμους εμβολιασμούς για τον COVID επειδή αναπτύχθηκαν ή δοκιμάστηκαν χρησιμοποιώντας κυτταρικές σειρές που προέρχονται από  παιδιά που έχουν αποβληθεί.


Μετάφραση από το πρωτότυπο: Καταχανάς (Γ. Μεταξάς)

Πηγή: Life site news

One comment

  1. Εκτάκτως στην Αθήνα με C-130 11χρονος από τη Μυτιλήνη – Έπαθε πνευμονική εμβολή από κορωνοϊό. Μεταφέρθηκε στο «Παίδων»
    https://www.pronews.gr/ygeia/1055792_ektaktos-stin-athina-me-c-130-11hronos-apo-ti-mytilini-epathe-pneymoniki-emvoli-apo
    Τις επιπλοκές των εμβολίων τις βαφτίζουν επιπλοκές κορωνοϊού!

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s