Μετάφραση: Απολλόδωρος


Τα εμβόλια mRna – COVID αυξάνουν δραματικά τους δείκτες φλεγμονής του ενδοθηλίου και τον κίνδυνο Οξέος Στεφανιαίου Σύνδρομου (Acute Coronary Syndrome -ACS), όπως μετράται με το καρδιακό τεστ PULS: μια προειδοποίηση.

Η ομάδα μας έχει χρησιμοποιήσει το PLUS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA) μια κλινικά επικυρωμένη μέτρηση πολλαπλών πρωτεϊνικών βιοδεικτών, η οποία παράγει ένα σκορ που προβλέπει τον 5ετή κίνδυνο (ποσοστιαία πιθανότητα) ενός νέου Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (ACS).

Το σκορ βασίζεται σε μεταβολές από τη νόρμα πολλαπλών πρωτεϊνικών βιοδεικτών, συμπεριλαμβανομένων της IL-16, μιας προφλεγμονώδους κυτταροκίνης, του διαλυτού Fas, ενός επαγωγέα απόπτωσης, και του αυξητικού παράγοντα ηπατοκυττάρων (HGF), ο οποίος χρησιμεύει ως δείκτης για τη χημειοταξία των Τ-κυττάρων στο επιθήλιο και τον καρδιακό ιστό, μεταξύ άλλων δεικτών.Η αύξηση πάνω από το φυσιολογικό όριο αυξάνει τη βαθμολογία PULS, ενώ η μείωση κάτω από το φυσιολογικό όριο μειώνει τη βαθμολογία PULS.

Η βαθμολογία μετράται κάθε 3-6 μήνες στον πληθυσμό των ασθενών μας εδώ και 8 χρόνια.

Πρόσφατα, με την έλευση των εμβολίων mRNA COVID 19 (vac) από τη Moderna και την Pfizer, επήλθαν εμφανείς δραματικές αλλαγές στη βαθμολογία PULS στους περισσότερους ασθενείς.

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει αυτά τα αποτελέσματα.

Συνολικά 566 ασθενείς, ηλικίας 28 έως 97 ετών, με αναλογία Ανδρών:Γυναικών 1:1, που εξετάστηκαν σε ένα προληπτικό καρδιολογικό ιατρείο, έλαβαν μια νέα δοκιμασία PULS από 2 έως 10 εβδομάδες μετά τη 2η ένεση COVID και συγκρίθηκε με την προηγούμενη βαθμολογία PULS που είχε ληφθεί 3 έως 5 μήνες πριν από την ένεση.

Η IL-16 αυξήθηκε από 35=/-20 πάνω από τη νόρμα σε 82 =/- 75 πάνω από τη νόρμα μετά την ένεση- η sFas αυξήθηκε από 22+/- 15 πάνω από τη νόρμα σε 46=/-24 πάνω από τη νόρμα μετά την ένεση- η HGF αυξήθηκε από 42+/-12 πάνω από τη νόρμα σε 86+/-31 πάνω από τη νόρμα μετά την ένεση.Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της βαθμολογίας PULS από 11 % 5ετή κίνδυνο ACS σε 25 % 5ετή κίνδυνο ACS.

Κατά τη στιγμή της παρούσας έκθεσης, οι αλλαγές αυτές επιμένουν για τουλάχιστον 2,5 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ: ahajournals.org


Αρχική πηγή άρθρου: principiascientific

Πηγή μεταφρασμένου κειμένου: telegra.ph

Το άρθρο μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.